Viden & værktøjer

Dynamisk branche kræver dynamisk viden

Siden starten har hostingbranchen været under stadig forandring. Teknologien er en meget vigtig driver: der skabes hele tiden nye produkter, løsninger og muligheder, som virksomhederne skal forholde sig til. Myndigheder på nationalt og internationalt niveau regulerer på forskellig vis branchen. Endelig står hostingvirksomhederne tit i forreste række, når it-kriminelle forsøger at få adgang til systemer og data.

I tæt dialog med medlemmerne udvælger BFIH områder og problemstillinger, som der sættes fælles fokus på, f.eks. i form af kurser, erfagrupper eller analyser.

Eksempler er de kurser i EU's persondataforordning, som BFIH afholdt i samarbejde med advokathuset Bird&Bird i forhåret 2016 og den arbejdsgruppe vedr. cybercrime, som er etableret i regi af BFIH.

Desuden gennemfører BFIH to faste analyser: Medlemsanalysen, som er et vigtigt benchmarkingværktøj inden for både forretning og økonomi samt kundeanalysen, hvor vi spørger en stor gruppe danske virksomheder om erfaringer og barrierer i forhold til it-hosting, cloud og it-outsourcing.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker information om BFIH's tilbud.