Bliv medlem

Ordinært eller associeret medlemskab?

Som ordinære medlemmer optages virksomheder, der erhvervsmæssigt tilbyder drift af it-ydelser fra datacenter, og som har en egenkapital på 1 mio. kr. Hosting er fællesnævneren for BFIH's medlemmer, der samtidig er ret differentierede i de ydelser, de går i markedet med. Lokal cloud, it-drift, enterprise hosting, it outsourcing er blot nogle få eksempler.

Ordinære medlemmer skal opnå certificering senest et år efter, de er blevet medlem. Det årligt kontingent for ordinære medlemmer er 30.000 kr. samt egenbetaling ved den årlige udstedelse eller fornyelse af kvalitetsmærket. Egenbetalingen afhænger af det faktiske tidsforbrug. Alle priser er ex moms.

Som associerede medlemmer optages virksomheder med en naturlig forretningsrelation til den danske hostingbranche, f.eks. producenter af software, hardware, serviceydelser samt distributører. Associerede medlemmer kan og skal ikke certificeres og de betaler et årligt kontingent på 40.000 kr. ex moms.

Brug denne formular, hvis du søger optagelse i BFIH eller kontakt os direkte.

Ansøg om medlemskab

Om virksomhedenType medlemskab

Kontaktinfo